Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.71 trang 12 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Nguyên tử photpho ({}_{15}^{31}P) có khối lượng m = 30,98u. Số khối của photpho là

Nguyên tử photpho \({}_{15}^{31}P\) có khối lượng m = 30,98u.

Số khối của photpho là
A. 30,98.                         B. 31.                         C. 30,98 g/mol.                         D. 15

Nguyên tử khối của P là
A. 30,98.                         B. 31.                         C. 30,98 g/mol.                         D. 15.

Khối lượng mol nguyên tử của P là
A. 30,98.                         B. 31.                         C. 30,98 g/mol                         D. 15.

Lời giải:                        

a) Số khối của photpho là 31 (đáp án B đúng).
b)Nguyên tử khối của photpho là 30,98 (đáp án A đúng).
c) Khối lượng mol nguyên tử của photpho là 30,98 g/mol (đáp án C đúng).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan