Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.74 trang 14 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Một nguyên tử có số hiệu nguyên tử là 16. Nguyên tử đó có bao nhiêu electron ? Hãy viết công thức biểu diễn cấu hình electron của nguyên tử đó.

Một nguyên tử có số hiệu nguyên tử là 16.

Nguyên tử đó có bao nhiêu electron ?

Hãy viết công thức biểu diễn cấu hình electron của nguyên tử đó.

Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử đó có bao nhiêu electron, đó là những electron gì ?

Đó là nguyên tử của một nguyên tố kim loại hay phi kim ?

Lời giải:

a) Nguyên tử có 16 electron.

b) 1s22s22p63s23p4

c) Lớp electron ngoài cùng có 6 electron trong đó có 2 electron s và 4 electron p.

d) Đó là nguyên tử của một nguyên tố phi kim.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan