Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.77 trang 14 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Hỏi nguyên tử nào là nguyên tử của một nguyên tố p ? Hỏi nguyên tử nào là nguyên tử của một nguyên tố d ?

Một số nguyên tử có cấu hình electron như sau :

A. \(1s^22s^22p^1\).   B. \(1s^22s^2\). C. \(1s^22s^22p^63s^23p^63d^64s^2\).

Hỏi nguyên tử nào là nguyên tử của một nguyên tố p ?

Hỏi nguyên tử nào là nguyên tử của một nguyên tố d ?

Lời giải:

a) Nguyên tử có cấu hình A.

b) Nguyên tử có cấu hình C.

Ở đây mức năng lượng cao nhất là mức 3d. Vì vậy electron cuối cùng được điền vào phân lớp 3d (mức 4s thấp hơn mức 3d).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan