Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 2 trang 32 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
2.8 trên 6 phiếu

Tìm: a) ƯCLN(3,24); b) ƯCLN(8,1,32); c) ƯCLN(36,72); d) ƯCLN(24, 96, 120)

Câu hỏi:

Tìm:

a) ƯCLN(3,24)

b) ƯCLN(8,1,32)

c) ƯCLN(36,72)

d) ƯCLN(24, 96, 120)

Phương pháp:

+) Nếu trong các số đó có một số nhỏ nhất là ước của các số còn lại thì UCLN là số nhỏ nhất đó.

Lời giải:

a) Vì 24 = 8.3 nên 24 chia hết cho 3. Do đó ƯCLN(3,24) = 3.

b) ƯCLN(8,1,32) = 1.

c) Vì 72 = 36.2 nên 72 chia hết cho 36. Do đó ƯCLN(36,72) = 36.

d) Vì 96 = 24.4 nên 96 chia hết cho 24, 120 = 24.5 nên 120 cũng chia hết cho 24.

Do đó ƯCLN(24, 96, 120) = 24.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan