Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6 trang 52 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4.6 trên 5 phiếu

Tích điện cho tụ điện C0 trong mạch điện vẽ ở sơ đồ Hình 20.1. Trong mạch điện sẽ xuất hiện dao động điện từ nếu dùng dây dẫn nối O với chốt

20.1.Chọn phát biểu đúng.

Trong mạch dao động có sự biến thiên tương hỗ giữa

A. điện trường và từ trường.

B. điện áp và cường độ điện trường,

C. điện tích và dòng điện.

D. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường.

20.2. Hãy chọn phương án đúng.

Điện tích của một bản tụ điện trong một mạch dao động lí tưởng biến thiên theo thời gian theo hàm số q = q0cos\(\omega\)t. Biểu thức của cường độdòng điện trong mạch sẽ là i = I0 cos(\(\omega\)t + \(\varphi\)) với :

A. \(\varphi\) = 0   B. \(\varphi ={\pi\over 2}\) C. \(\varphi =-{\pi\over 2}\)    D. \(\varphi ={\pi}\)

 20.3. Tích điện cho tụ điện C0 trong mạch điện vẽ ở sơ đồ Hình 20.1. Trong mạch điện sẽ xuất hiện dao động điện từ nếu dùng dây dẫn nối O với chốt nào ?

A. Chốt 1.           B. Chốt 2.          C. Chốt 3.            D. Chốt 4.

20.4. Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 10 pF và một cuộn cảm có độ tự cảm 1 mH. Tần số của dao động điện từ riêng trong mạch sẽ là bao nhiêu ?

A.\( \approx\) 19,8 Hz.      B. \( \approx\)6,3.107 Hz.

C. \( \approx\) 0,05 Hz.     D. \( \approx\) 1,6 MHz.

20.5. Đồ thị nào trong Hình 20.2 biểu diễn sự biến thiên cường độ dòng điện trong một mạch dao động lí tưởng theo thời gian, nếu lấy mốc thời gian là lúc tụ điện bắt đầu phóng điện trong mạch ?Hình 20.2

A. Đồ thị a              B. Đồ thị b.

C. Đồ thị c              D. Không có đồ thị nào

20.6. Sự biến thiên theo thời gian của điện tích q của một bản tụ điện và của cường độ dòng điện ỉ trong một mạch dao động lí tưởng được biểu diễn bằng đố thị q(t) nét liền và i(t) nét đứt trên cùng một hẹ tọa độ [(q,i)t] ở Hình 20.3. Đồ thị nào đúng ? Lấy mốc thời gian là lucs tụ điện bắt đầu phóng điện trong mạch.

A. Đồ thị a.                                                                    B. Đồ thị b.

C. Đồ thị c.                                                                     D. Không có đồ thị nào.

Đáp án:

20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6
D B C D B C

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Bài viết liên quan