Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 21 tiết 1 trang 77, 78 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tính. Ngỗng nặng 5 kg. Ngỗng nhẹ hơn dê 15 kg. Hỏi dê cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? Số? Mỗi xe cứu hỏa đến đám cháy theo một con đường. Mỗi xe sẽ lấy hết nước trong bình đặt trên con đường đó. Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Câu 1 (Bài 21, tiết 1) trang 77, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Tính.

28 + 38 = .....                                     46 + 24 = .....

51 + 39 = .....                                     65 + 17 = .....

Phương pháp:

Thực hiện đặt tính rồi tính (hoặc tính nhẩm) kết quả các phép cộng trên rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải:

Phép tính: 28 + 38 = …

Em thực hiện cộng chữ số hàng đơn vị: 8 + 8 bằng 16, viết 6 nhớ 1 (nhớ 1 sang hàng chục) ; cộng chữ số hàng chục: 2 + 3 bằng 5, nhớ 1 bằng 6. Vậy: 28 + 38 = 66

Em làm tương tự với các phép tính tiếp theo và được kết quả như sau:

28 + 38 = 66                                                  46 + 24 = 70

51 + 39 = 90                                                  65 + 17 = 82

Câu 2 (Bài 21, tiết 1) trang 77, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Ngỗng nặng 5 kg. Ngỗng nhẹ hơn dê 15 kg. Hỏi dê cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp:

Cân nặng của dê = Cân nặng của ngỗng + 15 kg.

Lời giải:

Để biết dê cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam, em thực hiện phép cộng: lấy cân nặng của ngỗng

(5 kg) + số cân nặng ngỗng nhẹ hơn dê (15 kg). Em có phép tính: 5 + 15 = 20 (kg)

Bài giải

Dê cân nặng số ki-lô-gam là:

5 + 15 = 20 (kg)

Đáp số: 20 kg.

Câu 3 (Bài 21, tiết 1) trang 77, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Số?

Phương pháp:

- Quan sát tranh vẽ ta thấy hai đĩa cân thăng bằng nên cân nặng của con vật 2 bên đĩa cân bằng nhau.

- Tính tổng số câng nặng ở đĩa cân bên phải ta tính được cân nặng của chú bò bên trái.

Lời giải:

Em quan sát thấy số cân nặng của con bò bằng số cân nặng của con lợn và con ngựa vì đĩa cân thăng bằng, nên để tìm được số cân nặng của con bò em làm như sau: lấy số cân nặng của con lợn (23 kg) + số cân nặng của con ngựa (8 kg). Em có phép tính: 23 kg + 8 kg = 31 kg.

Em điền như sau:

Câu 4 (Bài 21, tiết 1) trang 78, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Mỗi xe cứu hỏa đến đám cháy theo một con đường. Mỗi xe sẽ lấy hết nước trong bình đặt trên con đường đó. Đánh dấu  vào ô trống đặt trước xe lấy được nhiều nước hơn.

Phương pháp:

- Tính tổng số l nước trong 2 bình đặt trên mỗi con đường.

- So sánh rồi dánh dấu vào ô trống đặt trước xe lấy được nhiều nước hơn.

Lời giải:

Để biết được xe nào lấy được nhiều nước hơn, em tính tổng lượng nước mà mỗi xe đã lấy được bằng cách thực hiện phép tính cộng. 

Xe thứ nhất lấy 48 + 32 = 80 ( l )

Xe thứ hai lấy 30 + 39 = 69 ( l)

Sau khi tính xong em thấy, xe thứ nhất lấy được (80 l ) nhiều nước hơn xe thứ hai (69 l). 

Em điền như sau: 

Câu 5 (Bài 21, tiết 1) trang 78, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Bạn ếch tham gia thi nhảy xa. Lần thứ nhất xuất phát từ lá sen, bạn ấy nhảy qua 6 lá và được 35 điểm (như hình vẽ). Lần thứ hai cũng xuất phát từ lá sen đó, bạn ấy nhảy qua 8 lá.

a) Lần nhảy thứ hai, bạn ếch được ........ điểm.

b) Cả hai lần nhảy, bạn ếch được ........ điểm.

Phương pháp:

- Quan sát tranh vẽ để tìm số điểm trong lần thứ hai ếch nhảy được.

- Số điểm trong hai lần nhảy = Số điểm lần thứ nhất nhảy + Số điểm lần thứ hai nhảy.

Lời giải:

a, Em quan sát thấy, lần thứ hai khi nhảy qua 8 lá bạn ếch sẽ được 45 điểm. 

Em điền như sau:

Lần nhảy thứ 2, bạn ếch được 45 điểm.

b, Để tính được tổng điểm cả hai lần bạn ếch nhảy, em thực hiện phép cộng: lấy số điểm lần thứ nhất nhảy (35 điểm) + số điểm lần thứ 2 nhảy (45 điểm). Em có phép tính: 35 + 45 = 80 (điểm).

Em điền như sau: 

Cả hai lần nhảy, bạn ếch được 80 điểm.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan