Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 21.9 trang 51 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 11

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Cho dòng điện cường độ 20 A chạy qua một dây đồng có tiết diện 1,0 mm2 được uốn thành một vòng tròn đặt trong không khíả Khi đó cảm ứng từ tại tâm của vòng dây đồng có độ lớn bằng 2,5.10-4 T. Cho biết dây đồng có điện trở suất là l,7.10-8 Ω.m. Xác định hiệu điện thế giữa hai đầu vòng dây đồng.

Cho dòng điện cường độ 20 A chạy qua một dây đồng có tiết diện 1,0 mm2được uốn thành một vòng tròn đặt trong không khí. Khi đó cảm ứng từ tại tâm của vòng dây đồng có độ lớn bằng 2,5.10-4 T. Cho biết dây đồng có điện trở suất là l,7.10-8 Ω.m. Xác định hiệu điện thế giữa hai đầu vòng dây đồng.

Trả lời:

Áp dụng công thức B = 2.10-7 I/r ta suy ra bán kính vòng dây:

\(r = {2.3,14.10^{ - 7}}.{I \over B} = {2.3,14.10^{ - 7}}.{{20} \over {{{2,5.10}^{ - 4}}}} \approx 5,0cm\)

Hiệu điện thế giữa hai đầu dây của vòng dây đồng tính theo công thức:

\(U = {\rm{IR}} = I\rho {\ell \over S} = I\rho {{2\pi r} \over S}\)

Thay số ta tìm được:

\(U = {20.1,7.10^{ - 8}}.{{{{2.3,14.5,0.10}^{ - 2}}} \over {{{1.10}^{ - 6}}}} \approx 107mV\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan