Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 23.11 trang 55, 56 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Có một bệ pháo khối lượng 10 tấn có thể chuyển động trên đường ray nằm ngang không ma sát. Trên bệ có gắn một khẩu pháo khối lượng 5 tấn. Giả sử khẩu pháo chứa một viên đạn khối lượng 100 kg và nhả đạn theo phương ngang với vận tốc đầu nòng 500 m/s (vận tốc đối với khẩu pháo). Xác định vận tốc của bệ pháo ngay sau khi bắn, trong các trường hợp :

Có một bệ pháo khối lượng 10 tấn có thể chuyển động trên đường ray nằm ngang không ma sát. Trên bệ có gắn một khẩu pháo khối lượng 5 tấn. Giả sử khẩu pháo chứa một viên đạn khối lượng 100 kg và nhả đạn theo phương ngang với vận tốc đầu nòng 500 m/s (vận tốc đối với khẩu pháo). Xác định vận tốc của bệ pháo ngay sau khi bắn, trong các trường hợp :

1. Lúc đầu hệ đứng yên.

2. Trước khi bắn, bệ pháo chuyển động với vận tốc 18 km/h :

a) Theo chiều bắn.

b) Ngược chiều bắn. 

Hướng dẫn trả lời:

Chọn chiều chuyển động của viên đạn là chiều dương. Hệ vật gồm bệ pháo, khẩu pháo và viên đạn. Gọi V0 và V là vận tốc của bộ pháo trước và sau khi bắn, còn v là vận tốc đầu nòng của viên đạnẻ Vì các phần của hệ vật đều chuyển động theo cùng phương ngang, nên có thể biểu diễn tổng động lượng của hệ vật này dưới dạng tổng đại số.

Trước khi bắn : p0 = (M1 + M2 + m)V0.

Sau khi bắn : p = (M1 + M2)V + m(v + V).

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng :

p = p0 => (M1 + M2)V + m(v + V) = (M1 + M2 + m)V0

suy ra : \(V = {{({M_1} + {M_2} + m){V_0} - mv} \over {{M_1} + {M_2} + m}}\)

trong đó V0, V, v là giá trị đại số của các vận tốc đã cho.

1. Trước khi bắn, nếu bệ pháo đứng yên ( V0 = 0 ), thì ta có :

\(V = - {{mv} \over {{M_1} + {M_2} + m}} = - {{100.500} \over {15100}} = - 3,3(m/s)\)

2. Trước khi bắn, nếu bệ pháo chuyển động với V0 = 18 km/h = 5 m/s :

a. Theo chiều bắn viên đạn, thì ta có :

\(V = {{({M_1} + {M_2} + m){V_0} - mv} \over {{M_1} + {M_2} + m}} = {{15100.5 - 100.500} \over {15100}} \approx 1,7(m/s)\)

Ngược chiều bắn viên đạn, thì ta có :

\(V = {{({M_1} + {M_2} + m){V_0} - mv} \over {{M_1} + {M_2} + m}} = {{15100.( - 5) - 100.500} \over {15100}} \approx - 8,3(m/s)\)

Dấu trừ (-) chứng tỏ sau khi bắn, bệ pháo chuyển động với vận tốc V ngược chiều với vận tốc v của viên đạn.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan