Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 2.43 trang 132 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số sau:

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số sau:

a) \(y = {x^{\sqrt 3 }}\)                                               

b) \(y = {x^{\frac{1}{\pi }}}\)

c) \(y = {x^{ - e}}\)                                 

Hướng dẫn làm bài:

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số \(y = {x^{\sqrt 3 }}\) 

Tập xác định: \(D = (0; + \infty )\)

 \(y' = \sqrt 3 {x^{\sqrt 3  - 1}}\)                      

\(y' > 0,\forall x \in D\) nên hàm số luôn đồng biến.

 \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {0^ + }} y = 0,\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } y =  + \infty \)           

Đồ thị không có tiệm cận

Bảng biến thiên:

 

Đồ thị:

 

b) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số \(y = {x^{\frac{1}{\pi }}}\)

Tập xác định: \(D = (0; + \infty )\)

\(y' = \frac{1}{\pi }{x^{\frac{1}{\pi } - 1}}\)            

\(y' > 0,\forall x \in D\) nên hàm số luôn đồng biến.

   \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {0^ + }} y = 0,\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } y =  + \infty \)                         

Đồ thị không có tiệm cận.

Bảng biến thiên:

 

Đồ thị

 

c) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số \(y = {x^{ - e}}\)

Tập xác định: \(D = (0; + \infty )\)

  \(y' =  - e{x^{ - e - 1}}\)             

\(y' < 0,\forall x \in D\) nên hàm số luôn nghịch biến

     \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {0^ + }} y =  + \infty ,\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } y = 0\)            

Đồ thị có tiệm cận ngang là trục hoành, tiệm cận đứng là trục tung.

Bảng biến thiên:

 

Đồ thị:

 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan