Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 2.5, 2.6, 2.7 trang 8 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

Bình chọn:
3.9 trên 22 phiếu

Một xe ô tô xuất phát từ một địa điểm cách bến xe 3 km trên một đường thẳng qua bến xe, và chuyển động với vận tốc 80 km/h ra xa bến. Chọn bến xe làm vật mốc, chọn thời điểm ô tô xuất phát làm mốc thòi gian và chọn chiều chuyển động của ô tô làm chiều dương. Phương trình chuyển động của xe ô tô trên đoạn đường thẳng này như thế nào ?

2.5. Một xe ô tô xuất phát từ một địa điểm cách bến xe \(3 km\) trên một đường thẳng qua bến xe, và chuyển động với vận tốc \(80 km/h\) ra xa bến. Chọn bến xe làm vật mốc, chọn thời điểm ô tô xuất phát làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của ô tô làm chiều dương. Phương trình chuyển động của xe ô tô trên đoạn đường thẳng này như thế nào?

A. \(x = 3 + 80t\).          B. \(x = (80 - 3)t\).            

C. \(x = 3 -80t\).           D. \(x = 80t\).

Phương pháp: Áp dụng PT chuyển động thẳng đều \(x = x_0 + vt\)

Hướng dẫn trả lời:

Chọn bến xe làm vật mốc, chọn thời điểm ô tô xuất phát làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của ô tô làm chiều dương.

Áp dụng PT chuyển động thẳng đều \(x = x_0 + vt\)

Theo dữ kiện của đề bài thì

+ Vị trí ban đầu: \(x_0= 3 km\)

+ Vận tốc của xe: \(v = 80 km/h\)

=> PT chuyển động là \(x = 3 + 80t\)

Chọn đáp án A

2.6. Cùng một lúc tại hai điểm A và B cách nhau \(10 km\) có hai ô tô xuất phát, chạy cùng chiều nhau trên đường thẳng AB, theo chiều từ A đến B. Vận tốc của ô tô chạy từ A là \(54 km/h\) và của ô tô chạy từ B là \(48 km/h\). Chọn A làm mốc, chọn thời điểm xuất phát của hai xe ô tô làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của hai ô tô làm chiều dương. Phương trình chuyển động của các ô tô trên như thế nào ?

A. Ô tô chạy từ A : xA= 54t; Ô tô chạy từ B : xB = 48t + 10. 

B. Ô tô chạy từ A : xA = 54t + 10; Ô tô chạy từ B : xB = 48t.

C. Ô tô chạy từ A : xA = 54t; Ô tô chạy từ B: xB = 48t - 10. 

D. Ô tô chạy từ A : xA = - 54t; Ô tô chạy từ B : xB = 48t.

Phương pháp: Áp dụng PT chuyển động thẳng đều \(x = x_0 + vt\)

Hướng dẫn trả lời:

Áp dụng PT chuyển động thẳng đều \(x = x_0 + vt\)

Chọn A làm mốc, chọn thời điểm xuất phát của hai xe ô tô làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của hai ô tô làm chiều dương

Theo dữ kiện của đề bài thì :

+ Tọa độ ban đầu của xe A: \(x_{0A}= 0 km\)

+ Vận tốc của xe A: \(v_A= 54 km/h\)

=> PT chuyển động của ô tô chạy từ A là \(x_A= 54t\)

+ Tọa độ ban đầu của xe B: \(x_{0B}= 10 km\)

+ Vận tốc của xe B: \(v_B= 48 km/h \)

=> PT chuyển động của ô tô chạy từ A là \(x_B= 10 + 48t\)

Chọn đáp án A

2.7. Cũng bài toán trên, hỏi khoảng thời gian từ lúc hai ô tô xuất phát đến lúc ô tô A đuổi kịp ô tô B và khoảng cách từ A đến địa điểm hai xe gặp nhau là bao nhiêu ?

A. 1 h ; 54 km.               B. 1 h 20 ph ; 72 km.      

C. 1 h40 ph ; 90 km.       D. 2 h ; 108 km

Phương pháp: Hai xe gặp nhau: \(x_1=x_2\)

Hướng dẫn trả lời:

Ô tô A đuổi kịp ô tô B thì \(x_A=x_B\)

<=> \(54t = 10 + 48t\)

=> \(t =\dfrac{5}{3}h=1h40 ph\)

Khi đó vị trí gặp nhau cách A khoảng \(d= 54.\dfrac{5}{3}= 90 km\)

Chọn đáp án C

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan