Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài 25: Đất nước chúng mình trang 58, 59 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4 trên 12 phiếu

Câu 1, 2, 3, 4 trang 58, câu 5 trang 59 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 25: Đất nước chúng mình. Viết 1 – 2 câu về điều em thấy thú vị nhất trong câu chuyện Thánh Gióng.

Câu 1 trang 58 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Sắp xếp các thẻ dưới đây theo trình tự các đoạn trong bài đọc.

Phương pháp:

Em đọc lại bài đọc để sắp xếp đúng thứ tự.

Trả lời:

Câu 2 trang 58 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Lá cờ Tổ quốc ta được tả như thế nào trong bài đọc?

Phương pháp:

Em đọc lại bài đọc và trả lời câu hỏi.

Trả lời:

Lá cờ Tổ quốc hình chữ nhật, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.

Câu 3 trang 58 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Dựa vào nội dung bài đọc, điền thông tin còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thiện câu.

- Tên nước mình là …

- Thủ đô nước mình là …

- Đất nước mình có ba miền là …

- Trang phục truyền thống của người Việt Nam là …

Phương pháp:

Em hãy dựa vào nội dung bài học để điền vào chỗ trống.

Trả lời:

- Tên nước mình là Việt Nam.

- Thủ đô nước mình là Hà Nội.

- Đất nước mình có ba miền là Bắc, Trung, Nam.

- Trang phục truyền thống của người Việt Nam là áo dài.

Câu 4 trang 58 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Xếp các tên riêng có trong bài đọc vào cột thích hợp.

Tên riêng chỉ người

Tên riêng chỉ một vùng đất

M: Hai Bà Trưng

M: Việt Nam

Phương pháp:

Em tìm các tên riêng trong bài đọc và điền vào cột thích hợp.

Trả lời:

Tên riêng chỉ người

Tên riêng chỉ một vùng đất

Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Hồ Chí Minh.

Việt Nam, Hà Nội.

Câu 5 trang 59 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Viết 1 – 2 câu về điều em thấy thú vị nhất trong câu chuyện Thánh Gióng.

Trả lời:

Thánh Gióng đã 3 tuổi mà không biết nói cười, không biết xúc ăn. Khi nghe thấy loa rao tìm người đánh giặc, Gióng bỗng lớn nhanh như thổi.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan