Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 25.20 trang 69 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Một tấm nhôm mỏng, trên có rạch hai khe hẹp song song F1, F2, đặt trước một màn M, cách một khoảng D = 1,2 m

25.20. Một tấm nhôm mỏng, trên có rạch hai khe hẹp song song F1, F2, đặt trước một màn M, cách một khoảng D = 1,2 m. Đặt giữa màn và hai khe một thấu kính hội tụ, người ta tìm được hai vị trí của thấu kính, cách nhau một khoảng d = 72 cm cho ta ảnh rõ nét của hai khe trên màn. Ở vị trí mà ảnh lớn hơn thì khoảng cách giữa hai ảnh F1, F2 là 3,8 mm. Bỏ thấu kính đi rồi chiếu sáng hai khe bằng một nguồn điểm S phát ánh sáng đơn sắc bước sóng \(\lambda\) = 656 nm. Tính khoảng cách i giữa hai vân giao thoa trên màn

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi d1, d'1 và d2, d'2 lần lượt là các khoảng cách từ hai khe đến thấu kính và từ thấu kính đến màn ở hai vị trí của thấu kính. Ta có :

d1 +d'1  = d2+d'2  = D = 1,2 m = 120 cm và d2 - d1 =72 cm.

Theo tính chất trở lại ngược chiều của ánh sáng, ta biết rằng : d'1  =d2và d'2d1 

Do đó : d'1 - d1 = d2 - d'2 = d = 72 cm.

Ở một trong hai vị trí của thấu kính thì ảnh lớn hơn vật, còn ở vị trí kia thì ảnh nhỏ hom. Mà ảnh lớn hơn vật khi d' > d. Vậy, ở vị trí thứ nhất thì ảnh lớn hơn và ta có :

d'1 - d1 =72 ; 2d'1 = 120 + 72 ⟹ d'1; = 96 cm

d1  = 120 - 96 = 24 cm và \(k = \left| {{{d{'_1}} \over {{d_1}}}} \right|\)

Khoảng cách giữa hai khe là :

\(\eqalign{
& a = {F_1}{F_2} = {{F{'_1}F{'_2}} \over 4} = {{3,8} \over 4} = 0,95mm \cr
& i = {{\lambda D} \over a} = {{{{656.10}^{ - 6}}.1,{{2.10}^{ - 3}}} \over {0,95}} = 0,83mm \cr} \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan