Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 2.58 trang 134 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Tìm số tự nhiên n bé nhất sao cho:

Tìm số tự nhiên n bé nhất sao cho:

a) \({(\frac{1}{2})^n} \le {10^{ - 9}}\)                                                                     

b) \(3 - {(\frac{7}{5})^n} \le 0\)

c)  \(1 - {(\frac{4}{5})^n} \ge 0,97\)                                                              

d) \({(1 + \frac{5}{{100}})^n} \ge 2\)

Hướng dẫn làm bài:

a) \(n \ge {\log _{\frac{1}{2}}}{10^{ - 9}}  \Leftrightarrow n \ge 9{\log _2}10 \approx 29,897\)

Vì n là số tự nhiên bé nhất nên n = 30.

b) n = 4

c) n = 16

d) n = 15

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan