Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 2.7 trang 21 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Một quả bóng có khối lượng 0,2 kg

Một quả bóng có khối lượng 0,2 kg bay với vận tốc 25 m/s đến đập vuông góc với một bức tường rồi bị bật trở lại theo phương cũ với vận tốc 15m/s. Khoảng thời gian va chạm 0,05 s. Tính lực của tường tác dụng lên quả bóng, coi lực này là không đổi trong suốt thời gian tác dụng.

Giải:

Gia tốc của bóng trong thời gian va chạm:

\(\vec a = \dfrac{{{{\vec v}_t} - {{\vec v}_0}}}{{\Delta t}}\)

Chiếu xuống trục x ( Hình 2.2G):

\(a = \dfrac{{15 - ( - 15)}}{{0,05}} = 800m/{s^2}\)

\(F= ma = 0,2.800 = 160\,N\)

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan