Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 28.10 trang 78 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống Cu-lít-giơ là 12 kV. Tính tốc độ của các êlectron đập vào anôt. Bỏ qua tốc độ ban đầu của êlectron khi bật ra khỏi catôt.

28.10. Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống Cu-lít-giơ là 12 kV. Tính tốc độ của các êlectron đập vào anôt. Bỏ qua tốc độ ban đầu của êlectron khi bật ra khỏi catôt.

Cho biết : Khối lượng và điện tích các êlectron là me = 9,1.10-31 kg : -e = -1,6.10-19 c

Hướng dẫn giải chi tiết

Từ công thức \({{\rm{W}}_d} = {1 \over 2}{m_e}{v^2} =  - e{U_{KA}}\)

Từ đó suy ra 

\(v = \sqrt {{{ - 2e{U_{KA}}} \over {{m_e}}}}  = \sqrt {{{2.\left( { - 1,{{6.10}^{ - 19}}} \right)\left( { - 12000} \right)} \over {9,{{1.10}^{ - 31}}}}}  = 6,{5.10^7}m/s\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan