Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 28.13 trang 79 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Nếu hiệu điện thế giữa hai cực của một ống Cu-lít-giơ bị giảm 2 000 V thì tốc độ của các êlectron tới anôt giảm 5 200 km/s. Hãy tính hiệu điện thế của ống và tốc độ của các êlectron.

28.13. Nếu hiệu điện thế giữa hai cực của một ống Cu-lít-giơ bị giảm 2 000 V thì tốc độ của các êlectron tới anôt giảm 5 200 km/s. Hãy tính hiệu điện thế của ống và tốc độ của các êlectron.

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có phương trình 

\(\eqalign{
& {1 \over 2}{m_e}{v^2} = - e{U_{KA}} \cr
& {1 \over 2}{m_e}{\left( {v - \Delta v} \right)^2} = - e\left( {{U_{KA}} - \Delta {U_{KA}}} \right) \cr
& {v^2} - 2v\Delta v\, + {\left( {\Delta v} \right)^2} = {{ - 2e{U_{KA}}} \over m} + {{2e\Delta {U_{KA}}} \over m} \cr} \)

Do đó

\(v = {{\Delta v} \over 2} + {{e\Delta {U_{KA}}} \over {m\Delta v}} = 70,{2.10^6}m/s\)

Hiệu điện thế của ống

\({U_{AK}} = {{m{v^2}} \over {2e}} = 14kV\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan