Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 29.8 trang 67 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

Tính khối lượng khí ôxi đựng trong một bình thể tích 10 lít dưới áp suất 150 atm ở nhiệt độ 0°C. Biết ở điều kiện chuẩn khối lượng riêng của ôxi là 1,43 kg/m3.

Tính khối lượng khí ôxi đựng trong một bình thể tích 10 lít dưới áp suất 150 atm ở nhiệt độ 0°C. Biết ở điều kiện chuẩn khối lượng riêng của ôxi là 1,43 kg/m3.

Hướng dẫn trả lời:

Biết \({\rho _0} = {m \over {{V_0}}}\) và \({\rho } = {m \over {{V}}}\) suy ra  \({\rho _0}{V_0} = \rho V\)

Mặt khác  \({p_0}{V_0} = pV\)

(vì nhiệt độ của khí bằng nhiệt độ ở điều kiện chuẩn).

Từ (1) và (2) suy ra:

\(\rho = {{{\rho _0}p} \over {{p_0}}} = {{1,43.150} \over 1} = 214,5(kg/{m^3})\)

Và m = 214,5.10-2 = 2,145 kg.

 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan