Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 3.15 trang 11 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Một con lắc đơn dài 1,0 m. Phía dưới điểm treo O trên phương thẳng đứng có một chiếc đinh đóng chắc vào điểm O' cách O một đoạn OO' = 0,5 m, sao cho con lắc vấp vào đinh khi dao động (H.3.1).

3.15. Một con lắc đơn dài 1,0 m. Phía dưới điểm treo O  trên phương thẳng đứng có một chiếc đinh đóng chắc vào điểm O' cách O một đoạn OO' = 0,5 m, sao cho con lắc vấp vào đinh khi dao động (H.3.1). Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng một góc \(\alpha\)1 =10° rồi thả không vận tốc đầu. Bỏ qua ma sát. Hãy tính :

a)  Biên độ góc của con lắc ở hai bên vị trí cân bằng.

b)  Chu kì dao động của con lắc. Lấy g = 9,8 m/s2.  Hình 3.1

Hướng dẫn giải chi tiết

a)  Biên độ góc của con lắc ở hai bên vị trí cân bằng.

Theo định luật bảo toàn năng lượng ta suy ra hai vị trí biên phải ở cùng 1 độ cao (H3.1.G)

\(\eqalign{
& {h_A} = {h_B}l \cr
& (1 - \cos {\alpha _1}) = {l \over 2}(1 - \cos {\alpha _2}) \cr
& \Rightarrow \cos {\alpha _2} = 2\cos {\alpha _1} - 1 \cr
& = 2\cos {10^0} - 1 = 0,9696 \cr
& \Rightarrow {\alpha _0} = {14^0} \cr}\)

b)  Chu kì dao động của con lắc

\(\eqalign{
& T = {{{T_1} - {T_2}} \over 2};\,\,{T_1} = 2\pi \sqrt {{l \over g}} {\mkern 1mu} ;\,\,{T_2} = 2\pi \sqrt {{l \over {2g}}} \cr
& T = 2\pi \sqrt {{l \over g}} \left( {1 + {1 \over {\sqrt 2 }}} \right) \cr
& = 3,14\sqrt {{1 \over {9,8}}} \left( {1 + {1 \over {\sqrt 2 }}} \right) = 1,7s \cr} \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bài viết liên quan