Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 3.15 trang 11 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Một con lắc đơn dài 1,0 m. Phía dưới điểm treo O trên phương thẳng đứng có một chiếc đinh đóng chắc vào điểm O' cách O một đoạn OO' = 0,5 m, sao cho con lắc vấp vào đinh khi dao động (H.3.1).

3.15. Một con lắc đơn dài 1,0 m. Phía dưới điểm treo O  trên phương thẳng đứng có một chiếc đinh đóng chắc vào điểm O' cách O một đoạn OO' = 0,5 m, sao cho con lắc vấp vào đinh khi dao động (H.3.1). Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng một góc \(\alpha\)1 =10° rồi thả không vận tốc đầu. Bỏ qua ma sát. Hãy tính :

a)  Biên độ góc của con lắc ở hai bên vị trí cân bằng.

b)  Chu kì dao động của con lắc. Lấy g = 9,8 m/s2.  Hình 3.1

Hướng dẫn giải chi tiết

a)  Biên độ góc của con lắc ở hai bên vị trí cân bằng.

Theo định luật bảo toàn năng lượng ta suy ra hai vị trí biên phải ở cùng 1 độ cao (H3.1.G)

\(\eqalign{
& {h_A} = {h_B}l \cr
& (1 - \cos {\alpha _1}) = {l \over 2}(1 - \cos {\alpha _2}) \cr
& \Rightarrow \cos {\alpha _2} = 2\cos {\alpha _1} - 1 \cr
& = 2\cos {10^0} - 1 = 0,9696 \cr
& \Rightarrow {\alpha _0} = {14^0} \cr}\)

b)  Chu kì dao động của con lắc

\(\eqalign{
& T = {{{T_1} - {T_2}} \over 2};\,\,{T_1} = 2\pi \sqrt {{l \over g}} {\mkern 1mu} ;\,\,{T_2} = 2\pi \sqrt {{l \over {2g}}} \cr
& T = 2\pi \sqrt {{l \over g}} \left( {1 + {1 \over {\sqrt 2 }}} \right) \cr
& = 3,14\sqrt {{1 \over {9,8}}} \left( {1 + {1 \over {\sqrt 2 }}} \right) = 1,7s \cr} \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan