Bài 4.1 trang 11 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Một con lắc dao động tắt dần chậm. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 3%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phân là bao nhiêu ?

4.1. Một con lắc dao động tắt dần chậm. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 3%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phân là bao nhiêu ?

A. 6%.       B. 3%.            C. 9%.             D. 94%.

Đáp án A

Ta có:

\(\eqalign{
& \left. \matrix{
{W_1} = {1 \over 2}kA_1^2 \hfill \cr
{W_2} = {1 \over 2}kA_1^2 \hfill \cr} \right\} \Rightarrow {{{W_2}} \over {{W_1}}} = {\left( {{{{A_2}} \over {{A_1}}}} \right)^2} \cr
& = {\left( {0,97} \right)^2} \approx 0,94 = 94\% \cr} \)

Phần cơ năng của con lắc bị mất đi trong một chu kì là 6%

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan