Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 5.1, 5.2, 5.3 trang 13 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Cho hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là

5.1  Cho hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là  \({x_1} = {A_1}\cos \omega t\,;\,{x_2} = {A_2}\cos \left( {\omega t + {\pi  \over 2}} \right)\) Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động này là

A. \(A = \sqrt {\left| {A_1^2 - A_2^2} \right|} \)                 B. \(A = \sqrt {A_1^2 + A_2^2} \)

C. \(A = \left| {{A_1} - {A_2}} \right|\)                      D. A = A1+ A2 

5.2.Cho hai dao động điều hoà cùng phương có các phương trình lần lượt là \({x_1} = {4}\cos ( \pi t - {\pi  \over 6})\,;\,{x_2} = {4}\cos \left( {\pi t - {\pi  \over 2}} \right)\) hợp của hai dao động này có biên độ là

A. 8 cm.        B. 2 cm.       C. 4\( \sqrt{3}\) cm.       D. 4\( \sqrt{2}\) cm.

5.3.Hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình li độ lần lượt là \({x_1}  = {5}\cos \left( {100\pi t + {\pi  \over 2}} \right) ; {x_2}  = {12}\cos (100\pi t  ) \) . Dao động tổng

hợp của hai dao động này có biên độ bằng

A. 17 cm.        B. 8,5 cm.          C. 13 cm.        D. 7 cm.

Đáp án:

5.1 5.2 5.3
B C C

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan