Bài 5.1, 5.2, 5.3 trang 13 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Cho hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là

5.1  Cho hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là  \({x_1} = {A_1}\cos \omega t\,;\,{x_2} = {A_2}\cos \left( {\omega t + {\pi  \over 2}} \right)\) Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động này là

A. \(A = \sqrt {\left| {A_1^2 - A_2^2} \right|} \)                 B. \(A = \sqrt {A_1^2 + A_2^2} \)

C. \(A = \left| {{A_1} - {A_2}} \right|\)                      D. A = A1+ A2 

5.2.Cho hai dao động điều hoà cùng phương có các phương trình lần lượt là \({x_1} = {4}\cos ( \pi t - {\pi  \over 6})\,;\,{x_2} = {4}\cos \left( {\pi t - {\pi  \over 2}} \right)\) hợp của hai dao động này có biên độ là

A. 8 cm.        B. 2 cm.       C. 4\( \sqrt{3}\) cm.       D. 4\( \sqrt{2}\) cm.

5.3.Hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình li độ lần lượt là \({x_1}  = {5}\cos \left( {100\pi t + {\pi  \over 2}} \right) ; {x_2}  = {12}\cos (100\pi t  ) \) . Dao động tổng

hợp của hai dao động này có biên độ bằng

A. 17 cm.        B. 8,5 cm.          C. 13 cm.        D. 7 cm.

Đáp án:

5.1 5.2 5.3
B C C

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan