Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 3.2, 3.3, 3.4 trang 11 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

Bình chọn:
3.4 trên 9 phiếu

Chỉ ra câu sai.

3.2 Chỉ ra câu sai.

A. Vận tốc tức thời của chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn tăng hoặc giảm đều theo thời gian.

B. Gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn không đổi.

C. Vectơ gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có thể cùng chiều hoặc ngược chiều với vectơ vận tốc. 

D. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, quãng đường đi được trong những khoảng thời gian bằng nhau thì bằng nhau.

Hướng dẫn trả lời:

Chọn đáp án D

3.3 Câu nào đúng ?

Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều là

A.\(s = {v_0}t + {{a{t^2}} \over 2}\) (a và v0 cùng dấu)

B.\(s = {v_0}t + {{a{t^2}} \over 2}\) (a và v0 trái dấu)

C.\(x = {x_0} + {v_0}t + {{a{t^2}} \over 2}\) (a và v0 cùng dấu)

D.\(x = {x_0} + {v_0}t + {{a{t^2}} \over 2}\) (a và v0 trái dấu)

Hướng dẫn trả lời:

Chọn đáp án A

3.4 Câu nào đúng ?

Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng chậm dần đều là

A.\(s = {v_0}t + {{a{t^2}} \over 2}\) (a và v0 cùng dấu)

B.\(s = {v_0}t + {{a{t^2}} \over 2}\) (a và v0 trái dấu)

C.\(x = {x_0} + {v_0}t + {{a{t^2}} \over 2}\) (a và v0 cùng dấu)

D.\(x = {x_0} + {v_0}t + {{a{t^2}} \over 2}\) (a và v0 trái dấu)

Hướng dẫn trả lời:

Chọn đáp án D

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan