Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 32.12 trang 92 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hãy tính xem một phôtôn ánh sáng phát quang ứng với bao nhiêu phôtôn ánh sáng kích thích.

32.12. Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,30 \(\mu\)m vào một chất thì thấy chất đó phát ra ánh sáng có bước sóng 0,50 \(\mu\)m. Cho rằng công suất của chùraị sáng phát quang chỉ bằng 0,01 công suất của chùm sáng kích thích. Hãy tính xem một phôtôn ánh sáng phát quang ứng với bao nhiêu phôtôn ánh sáng kích thích.

Hướng dẫn giải chi tiết

 Gọi W0 là công suất,\({\varepsilon _0}\) là năng lượng của phôtôn và \(\lambda_0\) là bước sóng

của chùm sáng kích thích. Số phôtôn ánh sáng kích thích đi đến chất phát quang trong một giây là :

\({n_0} = {{{{\rm{W}}_0}} \over {{\varepsilon _0}}} = {{{{\rm{W}}_0}{\lambda _0}} \over {hc}}\)

Gọi W là công suất, \({\varepsilon }\)là năng lượng của phôtôn và X là bước sóng của chùm sáng phát quang. Số phôtôn của chùm sáng phát quang phát ra trong một giây là :

\({n} = {{{{\rm{W}}}} \over {{\varepsilon }}} = {{{{\rm{W}}}{\lambda }} \over {hc}}\)

với W = 0,01 W0 thì n = \(n = {{{{\rm{W}}_0}\lambda } \over {hc}}\)

Số phôtôn ánh sáng kích thích ứng với một phôtôn ánh sáng phát quang là :

\(N = {{{n_0}} \over n} = {{{\lambda _0}} \over {0,01\lambda }} = {{0,3} \over {0,01.0,5}} = 0,{6.10^3} = 600\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan