Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 32.15 trang 93 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Người ta gọi hiệu suất của quá trình quang - phát quang là tỉ số giữa công suất của dòng ánh sáng phát quang với công suất của dòng ánh sáng kích thích

32.15. Người ta gọi hiệu suất của quá trình quang - phát quang là tỉ số giữa công suất của dòng ánh sáng phát quang với công suất của dòng ánh sáng kích thích. Thực nghiệm cho thấy hiệu suất phát quang của rất nhiều dung dịch phát quang vào cỡ 0,40. Cho rằng bước sóng của ánh sáng kích thích vào khoảng 0,25 \(\mu\) m và của ánh sáng phát quang vào khoảng 0,55 \(\mu\)m. Tính hiệu suất lượng tử của các quá trình phát quang nói trên. Hiệu suất lượng tử của một quá trình phát quang là tỉ số giữa số phôtôn ánh sáng phát quang và số phôtôn ánh sáng kích thích trong cùng một khoảng thời gian.

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải phương trình tương tự như bài 32.14 ta có

Ppq  = 0,4Pkt 

\({\varepsilon _{pq}} = {{hc} \over {{\lambda _{pq}}}} = {{hc} \over {0,{{55.10}^{ - 6}}}}\)

 \({\varepsilon _{kt}} = {{hc} \over {{\lambda _{kt}}}} = {{hc} \over {0,{{25.10}^{ - 6}}}}\)

\({N_{kt}} = {{{P_{kt}}} \over {{\varepsilon _{kt}}}} = {{{P_{kt}}.0,{{25.10}^{ - 6}}} \over {hc}}\)

\({N_{pq}} = {{{P_{pq}}} \over {{\varepsilon _{pq}}}} = {{{P_{pq}}.0,{{55.10}^{ - 6}}} \over {hc}}={{{0,4.P_{kt}}.0,{{55.10}^{ - 6}}} \over {hc}}\)

Hiệu suất lượng tử của quá trình phát quang

\({H_{lt}} = {{{N_{kt}}} \over {{N_{pq}}}} = {{0,4.0,55} \over {0,25}} = 0,88\)

Sachbaitap.com

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan