Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 33.4, 33.5, 33.6, 33.7 trang 94 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Nội dung của tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên được phản ánh trong câu nào dưới đây ?

33.4. Nội dung của tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên được phản ánh trong câu nào dưới đây ?

A. Nguyên tử phát ra một phôtôn mỗi lần bức xạ ánh sáng.

B. Nguyên tử thu nhận một phôtôn mỗi lần hấp thụ ánh sáng.

C. Nguyên tử phát ra ánh sáng nào thì có thể hấp thụ ánh sáng đó.

D. Nguyên tử chỉ có thể chuyển giữa các trạng thái dừng. Mỗi lần chuyển, nó bức xạ hay hấp thụ một phôtôn có năng lượng đúng bằng độ chên lệch năng lượng giữa hai trạng thái đó.

33.5.  Xét ba mức năng lượng EK < EL < EM của nguyên tử hiđrô. Cho biết  E- E> E- EL. Xét ba vạch quang phổ (ba ánh sáng đơn sắc) ứng với ba sự chuyển mức năng lượng như sau :

Vạch \(\lambda\)LK ứng với sự chuyển EL -> EK.

Vạch \(\lambda\)ML ứng với sự chuyển EM -> EL.

Vạch \(\lambda\)MK ứng với sự chuyển EM -> EK.

Hãy chọn cách sắp xếp'đúng.

A.  \(\lambda\)LK < \(\lambda\)ML <\(\lambda\)MK                          B. \(\lambda\)LK > \(\lambda\)ML > \(\lambda\)MK.

C. \(\lambda\)MK < \(\lambda\)LK < \(\lambda\)ML.                        D. \(\lambda\)MK > \(\lambda\)LK > \(\lambda\)ML

33.6.  Bước sóng ứng với bốn vạch quang phổ của hiđrô là vạch tím : 0,4102 \(\mu\)m : vạch chàm : 0,4340\(\mu\)m ; vạch lam 0,4861 \(\mu\)m và vạch đỏ : 0,6563 \(\mu\)m. Bốn vạch này ứng với sự chuyến của êlectron trong nguyên tử hiđrô từ các quỹ đạo M, N, o và p về quỹ đạo L. Hỏi vạch lam ứng với sự chuyển nào ?

A. Sự chuyển M -> L.                B. Sự chuyển N -> L.

C. Sự chuyển O -> L.                 D. Sự chuyển P -> L.

33.7. Hãy xác định trạng thái kích thích cao nhất của các nguyên tử hiđr trong trường hợp người ta chỉ thu được 6 vạch quang phổ phát xạ của nguyên tử hiđrô.

A. Trạng thái L.                   B. Trạng thái M.

C. Trạng thái N.                   D. Trạng thái O.

Đáp án:

33.4 33.5 33.6 33.7
D C C C

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan