Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12 trang 95 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Ta thu được quang phổ vạch phát xạ của một đám khí hiđrô trong hai trường hợp sau :

33.8.Ta thu được quang phổ vạch phát xạ của một đám khí hiđrô trong hai trường hợp sau :

Trường hợp I : Kích thích đám khí hiđrô bằng ánh sáng đơn sắc mà các phôtôn có năng lượng \({\varepsilon _1}\)= EM - EK

Trường hợp 2 : Kích thích đám khí hiđrô bằng ánh sáng đơn sắc mà các phôtôn có năng lượng \({\varepsilon _2}\) = EM - EL.

Hỏi trong trường hợp nào ta sẽ thu được vạch quang phổ ứng với sự chuyển Em -> El của các nguyên tử hiđrô ?

A. Trong cả hai trường hợp, ta đều thu được vạch quang phổ nói trên.

B. Trong cả hai trường hợp, ta đều không thu được vạch quang phổ nói trên.

C. Trong trường hợp 1, ta thu được vạch quang phổ nói trên ; trong trường hợp 2 thì không.

D. Trong trường hợp 1 thì không ; trong trường hợp 2, ta sẽ thu được vạch quang phổ nói trên.

33.9.Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r0 = 5,3.10 -11 m. Bán kính quỹ đạo dừng N là

A. 47,7.10 -11  m.                            B. 84,8.10 -11  m.

C. 21,2.10 -11  m.                            D. 132,5.10 -11  m.

33.10.  Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích mà êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng N. Khi êlectron chuyển về các quỹ đạo dừng bên trong thì quang phổ vạch phát xạ của đám nguyên tử đó có bao nhiêu vạch ?

A. 3.                      B. 6.                       C. 1                          D. 4.

33.11.Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong nguyên tử hiđrô là r0. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì bán kính quỹ đạo giảm bớt

A. 12r0.                B. 4r0                     C. 9r0.                      D. 16r0.

33.12. Theo tiên đề Bo, khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo L sang quỹ đạo K thì nguyên tử hiđrô phát ra phôtôn có bước sóng \({\lambda _{21}}\),khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn. có bước sóng \({\lambda _{32}}\) và khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng \({\lambda _{31}}\). Biểu thức xác định \({\lambda _{31}}\) là

A. \({\lambda _{31}} = {{{\lambda _{31}}.{\lambda _{21}}} \over {{\lambda _{21}} - {\lambda _{31}}}}\)

B.  \({\lambda _{31}} = {{{\lambda _{32}}-{\lambda _{21}}}}\)

C.   \({\lambda _{31}} = {{{\lambda _{32}}+{\lambda _{21}}}}\)

D. \({\lambda _{31}} = {{{\lambda _{32}}.{\lambda _{21}}} \over {{\lambda _{21}} + {\lambda _{32}}}}\)

Đáp án:

33.8 33.9 33.10 33.11 33.12
C B B A D

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bài viết liên quan