Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 33.13, 33.14 trang 96 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định

33.13. Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi công thức En = \(-13,6\over n^2\) (eV) (với n = 1,2, 3,...). Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo dừng n = 3 về quỹ đạo dừng n = 1 thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng \({\lambda _1}\). Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng n = 5 về quỹ đạo dừng n = 2 thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng \({\lambda _2}\). Mốì liên hệ giữa hai bước sóng\({\lambda _1}\) và \({\lambda _2}\) là

A.\({\lambda _2}\) = 5 \({\lambda _1}\).                                        B.  \({\lambda _2}\) = 4 \({\lambda _1}\).

C.  27\({\lambda _2}\) = 128 \({\lambda _1}\)                             D.  189\({\lambda _2}\) = 900 \({\lambda _1}\).

33.14. Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11 m. ở một trạng thái kích thích của nguyên tử hiđrô, êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính là r = 2,12.10-10 m. Quỹ đạo đó có tên gọi là quỹ đạo dừng

A. L                      B. N.                      C.O.                      D.M.

Đáp án:

33.13 33.14
D A

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan