Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 33.18 trang 97 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi công thức

33.18. Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi công thức \({E_n} = {{ - 13,6} \over {{n^2}}}\) (eV) (với n = 1, 2, 3,). n = 1 ứng với trạng thái cơ bản và quỹ đạo K, gần hạt nhân nhất : n = 2, 3, 4... ứng với các trạng thái kích thích và các quỹ đạo L, M, N,...

a)Tính năng lượng của phôtôn (ra eV) mà nguyên tử hiđrô phải hấp thụ để êlectron của nó chuyển từ quỹ đạo K lên quỹ đạo N.

b) Ánh sáng ứng với phôtôn nói trên thuộc vùng quang phổ nào (hồng ngoại, tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy.) ?

Cho h = 6,625.10-34J.S ; c = 3.108 m/s ; e = 1,6.10-19C.

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Theo bài ra ta có

\({\varepsilon _{KN}} = {E_4} - {E_1} = {{ - 13,6} \over {16}} - {{ - 13,6} \over 1} = {{13,6.15} \over {16}} = 12,75\,eV\)

b) \(\lambda  = {{hc} \over \varepsilon } = 0,{9742.10^{ - 7}}m = 0,0974\,\mu m\) ⟹ thuộc vùng tử ngoại.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan