Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 34.6, 34.7, 34.8 trang 99 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Một nguyên tử hiđrô đang ở mức kích thích N (H.34.1). Một phôtôn có năng lượng £ bay qua. Phôtôn nào dưới đây sẽ không gây ra sự phát xạ cảm ứng của nguyên tử ?

34.6.   Một nguyên tử hiđrô đang ở mức kích thích N (H.34.1). Một phôtôn có năng lượng £ bay qua. Phôtôn nào dưới đây sẽ không gây ra sự phát xạ cảm ứng của nguyên tử ?

A. \(\varepsilon  = {E_N} - {E_M}\)

B. \(\varepsilon  = {E_N} - {E_L}\)

C. \(\varepsilon  = {E_N} - {E_K}\)

D. \(\varepsilon  = {E_L} - {E_K}\)

34.7. Một phôtôn có năng lượng 1,79 eV bay qua hai nguyên tử có mức kích thích 1,79 eV, nằm trên cùng phương của phôtôn tới. Các nguyên tử này có thể ở trạng thái cơ bản hoặc trạng thái kích thích Gọi X là số phôtôn có thể thu được sau đó, theo phương của phôtôn tới.Hãy chỉ ra đáp số sai.

A.x = 0                    B. x = 1                C. x = 2.               D. x = 3.

34.8. Màu đỏ của rubi do ion nào phát ra ?

A. Ion nhôm.                                  B. Ion ôxi.            

C. Ion crôm.                                   D. Các ion khác.

Đáp án:

34.6 34.7 34.8
D A C

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan