Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 34.10 trang 99 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Người ta dùng một laze CO2 có công suất P =10 W để làm dao mổ.

34.10. Người ta dùng một laze CO2 có công suất P =10 W để làm dao mổ. Tia laze chiếu vào chỗ nào sẽ làm cho nước của phần mô ở chỗ đó bốc hơi và mô bị cắt. Chùm tia laze có bán kính r = 0,1 mm và di chuyển với tốc độ v = 0,5 cm/s trên bề mặt của một mô mềm.

a) Tính nhiệt lượng cần thiết để làm bốc hơi 1 mm3 nước ở 37°C.

b) Tính thể tích nước mà tia laze có thể làm bốc hơi trong 1 s.

c) Ước tính chiều sâu cực đại của vết cắt.

Nhiệt dung riêng của nước : C = 4,18 kJ/(kg.K).

Nhiệt hoá hơi riêng của nước : L = 2 260 kJ/kg.

Hướng dẫn giải chi tiết

 a) Khối lượng nước cần làm cho bốc hơi :

m = Vp= 1.10-6 kg với V = 1 mm3 = 1.10 -9 m3\(\rho \)= 1 000 kg/m3.

Nhiệt lượng cần thiết để đưa khối nước từ 37°C đến điểm sôi .

Q1= mC( 100 - 37) = 1.10-6.4 180.63 = 0,26334 J

Nhiệt lượng cần thiết để làm khối nước chuyển từ thể lổng sang thể khí ở điểm sôi :

Q2 = mL= 1.10-6.2 260.103 = 2,26 J

Nhiệt lượng cần thiết để làm bốc hơi 1 mm3 nước ở 37°C :

Q = Q1 + Q2 = 0,26334 + 2,26 = 2,52334 J = 2,52 J

b)   Nhiệt lượng mà vùng mô bị chiếu nhận được từ tia laze trong 1 s:

Q’ = ℘.1 = 10J

Thể tích nước bị bốc hơi trong 1s:

\(V' = {{Q'} \over Q} = {{10} \over {2,52334}} = 3,963m{m^3}\) 

c) Chiều dài của vết cắt trong 1s:

\(l = v.1 = 0,5cm = 5mm\)

Diện tích của vết cắt trong 1s

\(S = 2rl = 2.0,15 = 1m{m^2}\)

Chiều sâu cực đại của vết cắt:

\(h = {{V'} \over S} = {{3,963} \over 1} = 3,963mm \approx 4mm\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bài viết liên quan