Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 34.11 trang 99 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Để đo khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng người ta dùng một laze phát ra những xung ánh sáng có bước sóng

34.11. Để đo khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng người ta dùng một laze phát ra những xung ánh sáng có bước sóng 0,52 \(\mu\)m, chiếu về phía Mặt Trăng và đo khoảng thời gian giữa thời điểm xung được phát ra và thời điểm một máy thu đặt ở Trái Đất nhận được xung phản xạ. Thời gian kéo dài của một xung là T = 100 ns.

Khoảng thời gian giữa thời điểm phát và nhận xung là 2,667 s.

Năng lượng của mỗi xung ánh sáng là Wo = 10 kJ.

a) Tính khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng lúc đó.

b)   Tính cồng suất của chùm laze.

c) Tính số phôtôn chứa trong mỗi xung ánh sáng.

d) Tính độ dài của mỗi xung ánh sáng.

Lấy c = 3.108 m/s; h = 6,625.10-34J.S

Hướng dẫn giải chi tiết:

a) Gọi L là khoảng cách Trái Đất – Mặt Trăng: c = 3.108m/s là tốc độ ánh sáng; t là thời gian để ánh sáng đi về giữa Trái Đất và Mặt Trăng.

Ta có: 2L = ct.

\(L = {{ct} \over 2} = {{{{3.10}^8}.2,667} \over 2} \approx {4.10^8}m = 400000km\) 

b) Công suất của chùm laze:

\(\wp  = {{{W_0}} \over \tau } = {{10kJ} \over {100ns}} = {{{{10.10}^3}} \over {{{100.10}^{ - 9}}}} = {1.10^{11}}W = 100000MW\) 

c) Số phôtôn được phát ra trong mỗi xung ánh sáng:

\(N = {{{W_0}} \over {hf}} = {{{W_0}\lambda } \over {hc}} = {{{{10.10}^3}.0,{{52.10}^{ - 6}}} \over {6,{{625.10}^{ - 34}}{{.3.10}^8}}} \approx 2,{62.10^{22}}\) (hạt)

d) Gọi  l là độ dài của một xung ánh sáng, ta có:

\(l = c\tau  = {3.10^8}{.100.10^{ - 9}} = 30m\) 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan