Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 3.41 trang 131 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Cho điểm M(1; -1; 2) và mặt phẳng : 2x – y + 2z + 12 = 0

Cho điểm M(1; -1; 2) và mặt phẳng \((\alpha )\) : 2x – y + 2z + 12 = 0

a) Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm M trên mặt phẳng \((\alpha )\) ;

b) Tìm tọa độ điểm M’ đối xứng với M qua mặt phẳng \((\alpha )\) .

Hướng dẫn làm bài:

a) Phương trình tham số của đường thẳng \(\Delta \) đi qua điểm M(1; -1; 2) và vuông góc với mặt phẳng \((\alpha )\) : 2x – y + 2z + 12 = 0 là:   \(\Delta :\left\{ {\matrix{{x = 1 + 2t} \cr {y = - 1 - t} \cr {z = 2 + 2t} \cr} } \right.\)

Xét điểm H(1 + 2t; -1 – t ; 2 + 2t) \( \in \Delta \)

Ta có \(H \in (\alpha ) \Leftrightarrow 2(1 + 2t) + (1 + t) + 2(2 + 2t) + 12 = 0 \Leftrightarrow t = {{ - 19} \over 9}\)

Vậy ta được \(H({{ - 29} \over 9};{{10} \over 9};{{ - 20} \over 9})\)

b) H là trung điểm của MM’, suy ra \({x_{M'}} = 2{x_H} - {x_M} = {{ - 58} \over 9} - 1 = {{ - 67} \over 9}\)

          \({y_{M'}} = 2{y_H} - {y_M} = {{20} \over 9} + 1 = {{29} \over 9}\)

          \({z_{M'}} = 2{z_H} - {z_M} = {{ - 40} \over 9} - 2 = {{ - 58} \over 9}\)    

Vậy ta được  \(M'({{ - 67} \over 9};{{29} \over 9};{{ - 58} \over 9})\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan