Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 3.46 trang 32 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

a) Tinh thể nguyên tử được cấu tạo từ các ion, nguyên tử hay phân tử ? b)Hãy cho biết loại liên kết trong tinh thể nguyên tử. c) Hãy cho biết các thí dụ về tinh thể nguyên tử

 a) Tinh thể nguyên tử được cấu tạo từ các ion, nguyên tử hay phân tử ?

b)Hãy cho biết loại liên kết trong tinh thể nguyên tử.

c) Hãy cho biết các thí dụ về tinh thể nguyên tử.

d)Hãy cho biết tính chất chung của các tinh thể nguyên tử.

Lời giải:

a) Tinh thể nguyên tử được cấu tạo từ những nguyên tử.

b) Trong tinh thể nguyên tử, các nguyên tử liên kết với nhau bằng các liên kết cộng hoá trịế

c) Thí dụ :Tinh thể kim cương cấu tạo từ những nguyên tử cacbon, tinh thể silic cấu tạo từ những nguyên tử silic, tinh thể gemani cấu tạo từ những nguyên tử gemani.

d) Liên kết giữa các nguyên tử trong tinh thể nguyên tử là liên kết cộng hoá trị, rất mạnh. Vì vậy, tinh thể nguyên tử đều là các tinh thể bền, rất cứng, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao. Kim cương có độ cứng lớn nhất so với các loại tinh thể đã biết.

3.44.    

a, Các tinh thể nguyên tử được cấu tạo từ các ion, nguyên tử hay phân tử?

 

b, Hãy cho biết loại liên kết trong tinh thể nguyên tử.

 

c, Hãy cho biết các thí dụ về tinh thể nguyên tử.

 

d, Hãy cho biết tính chất chung của các tinh thể nguyên tử.

 

Trả lời:

 

a, Tinh thể nguyên tử được cấu tạo từ những nguyên tử.

 

b, Trong tinh thể nguyên tử các nguyên tử liên kết với nhau bằng các liên kết cộng hóa trị.

 

c,Thí dụ: Tinh thể kim cương cấu tạo từ những nguyên tử Cacbon, tinh thể Sillic cấu tạo từ những nguyên tử silic, tinh thể gemani cấu tạo từ những nguyên tử gemani.

 

d, Liên kết giữa các nguyên tử trong tinh thể nguyên tử là liên kết cộng hóa trị, rất mạnh. Vì vậy, tinh thể nguyên tử đều là các tinh thể bền, rất cứng, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao. Kim cương có độ cứng lớn nhất so với các loại tinh thể đã biết.

 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan