Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 3.64 trang 34 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hãy cho biết số oxi hoá của hiđro trong các hợp chất sau đây :

Hãy cho biết số oxi hoá của hiđro trong các hợp chất sau đây :

\(HCl, HF, H_2O, CH_4, NaH, KH, MgH_2, CaH_2, CsH\).

Lời giải:

Hiđro có số oxi hoá :

- bằng +1 trong các hợp chất \(HCl, HF, H_2O, CH_4\).

- bằng -1 trong các hợp chất \(NaH, KH, MgH_2, CaH_2, CsH\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan