Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 39.8 trang 116 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Viết các phương trình phản ứng trên.

39.8. Rơ-dơ-pho đã làm thí nghiệm sau : Bắn phá \({}_7^{14}N\) bằng hạt \(\alpha\) ; hạt \({}_7^{14}N\) lấy hạt đạn \(\alpha\) đó và lập tức phân rã thành hạt nhân ôxi bền.

a)   Viết các phương trình phản ứng trên.

b)  Tính năng lượng toả ra-hay thu vào của phản ứng đó.

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Phương trình phản ứng

\({}_2^4He + {}_7^{14}N \to {}_8^{17}O + {}_1^1H\)

b) Ta có

\({m_N} = 13,992u;{m_\alpha } = 4,0015u;{m_O} = 16,9947u;{m_p} = 1,0073u\)

\( =  > {m_t} < {m_s}\) => Phản ứng thu năng lượng

=> \({{\rm{W}}_{thu}} = \left[ {\left( {{m_O} + {m_p}} \right) - \left( {{m_N} + {m_\alpha }} \right)} \right]{c^2} = 1,19MeV\)

Phản ứng hấp thụ 1,19 MeV.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan