Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài VII.1, VII.2, VII.3, VII.4, VII.5, VII.6 trang 117 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Chỉ ra kết luận sai.

VII.1. Chỉ ra kết luận sai.

Trong hạt nhân \({}_{92}^{235}U\) thì

A. số prôtôn bằng 92.         C. số nuclôn bằng 235.

B. số nơtron bằng 235.        D. số nơtron hằng 143.

VII.2. Chọn kết luận đúng.

Hạt nhân \({}_6^{12}C\)

A. mang điện tích - 6e.                 B. mang điện tích +12e

C. mang điện tích +6e.                 D. mang điện tích - 12e.

VII.3. Chỉ ra ý sai.

Hạt nhân hiđrô \({}_1^1H\)

A. có điện tích +e.

B. không có độ hụt khối.

C. có năng lượng liên kết bằng 0.

D. kém bền vững nhất.

VII.4. Trong một phản ứng hạt nhân có sự bảo toàn

A. khối lượng.             B. số nuclon.            

C. số nơtron.              D. số prôtôn.

VII.5. Một mẫu chất phóng xạ nguyên chất ban đầu có N0 hạt nhân. Chu kì bán rã của chất này là T. Sau khoảng thời gian t= 1,5 T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa bị phân rã của mẫu chất phóng xạ này là

A. \(N_0\over{25}\)               B. \(N_0\over{3}\)             C. \(N_0\over{2\sqrt2}\)           D. \(N_0\over{1,5}\)

VII.6. Các hạt nhân đơtêri \({}_1^2H\) ; triti \({}_1^3H\) ; heli \({}_2^4He\) có năng lượng liên kết lần

lượt là 2,22 MeV ; 8,49 MeV và 28,16 MeV. Các hạt nhân trên được sắp xếp theo thứ tự giảm dán vể độ bền vững cùa hạt nhân là :

A.\({}_1^2H\) ;\({}_2^4He\); \({}_1^3H\)               B. \({}_1^3H\) ;\({}_1^2H\) ;\({}_2^4He\)

C. \({}_1^2H\) ; \({}_1^3H\); \({}_2^4He\)             D. \({}_2^4He\);\({}_1^3H\) ;\({}_1^2H\)

Đáp án:

VII.1 VII.2 VII.3 VII.4 VII.5 VII.6
B C D B C D

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bài viết liên quan