Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.15 trang 48 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

So sánh công tương ứng của các lực

So sánh công tương ứng của các lực \(\overrightarrow {{F_1}} ,\overrightarrow {{F_2}} \) và \(\overrightarrow {{F_3}} \) khi điểm đặt của các lực này dịch chuyển cùng một quãng đường từ A đến B (Hình 4.7).

 

Giải:

Ba lực \(\overrightarrow {{F_1}} ,\overrightarrow {{F_2}} \) và \(\overrightarrow {{F_3}} \) có cùng một hình chiếu trên phương của độ dời \(\overrightarrow {AB} \),do đó công thực hiện đều bằng nhau.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan