Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.24 trang 50 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Một em bé đá một quả bóng trên một toa tàu đang chuyển động

Một em bé đá một quả bóng trên một toa tàu đang chuyển động. Động năng của quả bóng phụ thuộc vào vận tốc của tàu như thế nào ? Khi đó, động năng này có còn là đại lượng vô hướng không ?

Giải:

Vận tốc của quả bóng đối với hai hệ quy chiếu là khác nhau. Theo định lí cộng vận tốc :

\(\overrightarrow v  = \overrightarrow {v'}  + \overrightarrow u \)

Trong đó \(\overrightarrow v \) là vận tốc của bóng đối với mặt đất, \(\overrightarrow {v'} \) là vận tốc của bóng đối với toa tàu, và \(\overrightarrow u \) là vận tốc của tàu đối với đất.  Như vậy, động năng của quả bóng đó trong toa tàu là \({{\text{W}}_đ} = \dfrac{{mv{'^2}}}{2}\)

, còn đo bởi người quan sát trên mặt đất là \({\rm{W}}_đ' = {{m{{\left( {\overrightarrow {v'}  + \overrightarrow u } \right)}^2}} \over 2}\) và sẽ khác nhau.

Tuy nhiên, việc chọn hệ quy chiếu không ảnh hưởng đến tính chất động năng là đại lượng vô hướng, vì

\({\left( {\overrightarrow {v'}  + \overrightarrow u } \right)^2} = v{'^2} + {u^2} + 2\overrightarrow {v'} \overrightarrow u \)

Tất cả các số hạng vẫn đều là tích vô hướng.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan