Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.27 trang 50 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Một vật ban đầu nằm yên,

Một vật ban đầu nằm yên, sau đó vỡ thành hai mảnh có khối lượng M và 2M. Biết tổng động năng của hai mảnh là Wđ . Động năng của mảnh nhỏ là bao nhiêu ?

\(\eqalign{  & A.{{{{\rm{W}}_đ}} \over 3}.  \cr  & B.{{{{\rm{W}}_đ}} \over 2}.  \cr  & C.{{{\rm{2}}{{\rm{W}}_đ}} \over 3}.  \cr  & D.{{{\rm{3}}{{\rm{W}}_đ}} \over 4}. \cr} \)

Giải:

Chọn đáp án C.

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho vật ban đầu nằm yên, ta có :

\(0 = M{v_1} + 2M{v_2},\) suy ra \({v_2} =  - {{{v_1}} \over 2}\)

Động năng của vật 1 : \({{\rm{W}}_{đ1}} = {{Mv_1^2} \over 2}\)

Động năng của vật 2 : \({{\rm{W}}_{đ2}} = {{2M{{\left( {{{{v_1}} \over 2}} \right)}^2}} \over 2} = {{Mv_1^2} \over 4}\)

Động năng của 2 vật : \({{\rm{W}}_đ} = {{Mv_1^2} \over 2} + {{Mv_1^2} \over 4} = {{3Mv_1^2} \over 4} = {{3{{\rm{W}}_{đ1}}} \over 2}\)

Suy ra \({{\rm{W}}_{đ1}} = {{2{{\rm{W}}_đ}} \over 3}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan