Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.29 trang 50 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
2.6 trên 11 phiếu

Một đầu tàu khối lượng 200 tấn đang chạy với vận tốc 72 km/h

Một đầu tàu khối lượng 200 tấn đang chạy với vận tốc 72 km/h trên một đoạn đường thẳng nằm ngang. Tàu hãm phanh đột ngột và bị trượt trên quãng đường dài 160m trong 2 min trước khi dừng hẳn.

a) Trong quá trình hãm, động năng của tàu đã giảm bao nhiêu ?

b) Lực hãm tàu được coi như không đổi. Tìm lực hãm và công suất trung bình của lực hãm này.

Giải:

Đổi 72 km/h =20 m/s

a) Động năng của tàu đã giảm đi là:

\(\Delta {{\text{W}}_đ} = {{\text{W}}_{{đ_2}}} - {{\text{W}}_{{đ_1}}} \)\(\,= \dfrac{1}{2}m{v}^2 - \dfrac{1}{2}m{v_o^2}\)\(\, =0- \dfrac{1}{2}{.200.10^3}{.20^2} = -{4.10^7}J\)

b) Lực hãm trung bình là:

\({F_h} = \dfrac{{\Delta {{\text{W}}_đ}}}{S} = \dfrac{{ - {{4.10}^7}}}{{160}} =  - {25.10^4}N\)

Công suất trung bình của lực hãm là:

\(P = \dfrac{{|\Delta {\text{Wđ|}}}}{t} = \dfrac{{{{4.10}^7}}}{{2.60}} \approx 333333,3W \)\(\,\approx 333,3KW\)

 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan