Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.32 trang 51 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Câu nào sau đây là đúng ?

Câu nào sau đây là đúng ?

Một người đi lên gác cao theo các bậc thang.

A.Thế năng trọng trường của người ( hoặc thế năng của hệ người - Trái Đất ) đã tăng.

B.Thế năng trọng tường không đổi vì người đã cung cấp một công để thắng công của trọng lực.

C.Để tính độ biến thiên của thế năng trọng trường, bắt buộc phải lấy mức không của thế năng ở mặt đất.

D.Nếu mức không của thế năng được chọn ở tầng cao nhất thì khi người càng lên cao, thế năng trọng trường sẽ giảm dần đến cực tiểu và bằng không.

Giải:

Chọn đáp án A.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan