Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.30 trang 50 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tính các giá trị động năng của

Tính các giá trị động năng của

a) Một êlectron có khối lượng \({m_c} = 9,{1.10^{ - 31}}\) kg chuyển động ống phóng điện tử của máy thu hình với vận tốc \({7.10^7}\) m/s.

b) Một thiên thạch có khối lượng 1 tấn bay với vận tốc 100km/s.

c) Trái Đất, được coi như một chất điểm có khối lượng MĐ=\(5,{98.10^{24}}\) kg chuyển động quanh Mặt Trời với tốc độ trung bình ( đối với hệ quy chiếu nhật tâm ) v=30km/s.

Giải:

a) Động năng của êlectron là:

\(W_đ=\dfrac{1}{2}.9,{1.10^{ - 31}}.{\left( {{{7.10}^7}} \right)^2}\)\(\,=2,23.10^{-15} J\)

b) Động năng của thiên thạch là:

\(W_đ=\dfrac{1}{2}{.10^3}.{\left( {{{100.10}^3}} \right)^2} = {5.10^{12}}J\)

c) Động năng của Trái đất là:

\(W_đ=\dfrac{1}{2}.5,{98.10^{24}}.{\left( {{{30.10}^3}} \right)^2} \)\(\,\approx 2,{7.10^{33}}J\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan