Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.27 trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Dựa vào dấu hiệu nào để nhận biết một phản ứng hoá học có phải là phản ứng oxi hoá - khử hay không ? Viết PTHH của 3 phản ứng oxi hoá - khử. Viết PTHH của 3 phản ứng không phải là phản ứng oxi hoá - khử.

Dựa vào dấu hiệu nào để nhận biết một phản ứng hoá học có phải là phản ứng oxi hoá - khử hay không ?

Viết PTHH của 3 phản ứng oxi hoá - khử.

Viết PTHH của 3 phản ứng không phải là phản ứng oxi hoá - khử.

Lời giải:

+ Nhận biết phản ứng oxi hoá - khử : Có sự thay đổi số oxi hoá.

 + PTHH của 3 phản ứng oxi hoá - khử :

\(\begin{array}{l}
Zn + {H_2}S{O_4} \to ZnS{O_4} + {H_2}\\
2Na + 2{H_2}O \to 2NaOH + {H_2}\\
2N{H_3} + 3C{l_2} \to {N_2} + 6HCl
\end{array}\)

+ PTHH của 3 phản ứng không phải là phản ứng oxi hoá - khử

\(\begin{array}{l}
2NaOH + {H_2}S{O_4} \to NaS{O_4} + 2{H_2}O\\
CuS{O_4} + 2K{\rm{O}}H \to Cu{\left( {OH} \right)_2} + {K_2}S{O_4}\\
C{O_2} + N{H_3} + {H_2}O \to N{H_4}HC{O_3}
\end{array}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan