Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.3 trang 72 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11

Bình chọn:
3 trên 3 phiếu

Một con súc sắc được gieo ba lần. Quan sát số chấm xuất hiện

Một con súc sắc được gieo ba lần. Quan sát số chấm xuất hiện:

a)      Xây dựng không gian mẫu.

b)      Xácđịnh các biến cố sau:

A. “Tổng số chấm trong ba lần gieo là 6”;

B. “Số chấm trong lần gieo thứ nhất bằng tổng các số chấm của lần gieo thứ hai và thứ ba”.

Giải.

a) \(\Omega  = \left\{ {\left( {i,j,k} \right)|1 \le i,j,k \le 6} \right\}\) gồm các chỉnh hợp chập 3 của 6 (số chấm).

\(\eqalign{
& A = \left\{ \matrix{
\left( {1,1,4} \right),\left( {1,4,1} \right),\left( {4,1,1} \right),\left( {1,2,3} \right),\left( {2,1,3} \right), \hfill \cr
\left( {1,3,2} \right),\left( {2,3,1} \right),\left( {3,1,2} \right),\left( {3,2,1} \right),\left( {2,2,2} \right) \hfill \cr} \right\}; \cr
& B = \left\{ \matrix{
\left( {2,1,1} \right),\left( {3,1,2} \right),\left( {3,2,1} \right),\left( {4,1,3} \right),\left( {4,3,1} \right), \hfill \cr
\left( {4,2,2} \right),\left( {5,1,4} \right),\left( {5,4,1} \right),\left( {5,2,3} \right),\left( {5,3,2} \right), \hfill \cr
\left( {6,1,5} \right),\left( {6,5,1} \right),\left( {6,2,4} \right),\left( {6,4,2} \right),\left( {6,3,3} \right) \hfill \cr} \right\} \cr} \)

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan