Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.32 trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Sục hết V lít khí (CO_2) (đktc) vào 100 ml dung dịch chứa NaOH 2M và (Na_2CO_3) 1M, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 24,3 gam chất tan. Xác định giá trị của V.

Sục hết V lít khí \(CO_2\) (đktc) vào 100 ml dung dịch chứa NaOH 2M và \(Na_2CO_3\) 1M, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 24,3 gam chất tan. Xác định giá trị của V.

Lời giải:

Khi sục khí \(CO_2\) vào dung dịch chứa NaOH, \(Na_2CO_3\)  thì dung dịch thu được sau phản ứng chỉ có 2 trường hợp :

Trường hợp 1: Dung dịch thu được chứa \(NaHCO_3\)  (x mol) và \(Na_2CO_3\) (y mol).

+ Khối lượng hỗn hợp : 84x + 106y = 24,3    (1)

+ ĐLBTKL áp dụng với Na : x + 2y = 2.0,1 + 2.1.0,1 = 0,4 (2)

) + ĐLBTKL áp dụng với C : \({V \over {22,4}}\) + 1.0,1 = x + y   (3)

Giải hệ (1), (2), (3) được V = 3,36 lít.

Trường hợp 2 : Dung dịch thu được chứa NaOH (a mol) và \(Na_2CO_3\) (b mol)

+ Khối lượng hỗn hợp : 40a + 106b = 24,3                    (4)

+ ĐLBTKL áp dụng với Na : a + 2b = 0,4                          (5)

+ ĐLBTKL áp dụng với C: \({V \over {22,4}}\)+0,1=b     (6)

Giải hệ (4), (5) và (6) thấy không có nghiệm.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan