Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập trăc nghiệm 4.38, 4.39, 4.40 , trang 44 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

4.38. Cho các phản ứng :

4.38. Cho các phản ứng :

 Các phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là

A. (l),(2),(3) ,                                                 C. (3), (5).

B. (4), (5), (6).                                               D. (4), (6).

4.39. Phản ứng nào cho dưới đây chỉ xảy ra sự thay đổi số oxi hoá của một nguyên tố ?

 

4.40. Cho sơ đồ phản ứng :

 \(F{e_3}{O_4} + HN{O_3} \to Fe{\left( {N{O_3}} \right)_3} + NO + {H_2}O\)

Cân bằng PTHH của phản ứng trên. Các hệ số tương ứng với phân tử các chất là dãy số nào sau đây ?

A.

3,

14,

9,

1,

7

B.

3,

28,

9,

1,

14.

C.

3,

26,

9,

2,

13.

D.

2,

28,

6,

1,

14

ĐÁP ÁN

4.38

4.39

4.40

C

D

B

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan