Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.45 trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Nguyên tố nitơ trong các hợp chất có số oxi hoá thấp nhất là -3 và cao nhất là +5. Xác định số oxi hoá của nitơ trong các hợp chất sau và xét xem trong hợp chất nào nitơ chỉ có tính oxi hoá, trong hợp chất nào nitơ chỉ có tính khử ?

Nguyên tố nitơ trong các hợp chất có số oxi hoá thấp nhất là -3 và cao nhất là +5. Xác định số oxi hoá của nitơ trong các hợp chất sau và xét xem trong hợp chất nào nitơ chỉ có tính oxi hoá, trong hợp chất nào nitơ chỉ có tính khử ?

a)\(NH_3, N_2O, HNO_3, NO_2\).

b)\(NH_4Cl, NO, HNO_2, N_2O_5\)

Lời giải:

 \(a)\mathop {\,\,\,\,N}\limits^{ - 3} {H_3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{\mathop N\limits^{ + 1} _2}O\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\mathop N\limits^{ + 4} {O_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,H\mathop N\limits^{ + 5} {O_3}\)

N chỉ có tính khử       N chỉ có tính oxi hóa

 \(b)\,\,\mathop N\limits^{ - 3} {H_4}Cl\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\mathop N\limits^{ + 2} O\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,H\mathop N\limits^{ + 3} {O_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{\mathop N\limits^{ + 5} _2}{O_5}\)

chỉ có tính khử       N chỉ có tính oxi hóa

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan