Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.47 trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Cho 2,6 gam bột kẽm vào 100 ml dung dịch CuCl2 0,75M. Lắc kĩ cho đến khi phản ứng kết thúc. Xác định số mol của các chất trong dung dịch thu được.

Cho 2,6 gam bột kẽm vào 100 ml dung dịch \(CuCl_2\) 0,75M. Lắc kĩ cho đến khi phản ứng kết thúc. Xác định số mol của các chất trong dung dịch thu được.

Lời giải:

\(\begin{array}{l}
{n_{Zn}} = \frac{{2,6}}{{65}} = 0,04\left( {mol} \right)\\
{n_{CuC{l_2}}} = 0,1.0,75 = 0,075\left( {mol} \right)\\
Zn\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,CuC{l_2} \to ZnC{l_2}\,\,\, + \,\,\,\,\,\,Cu\\
0,04\,mol\,\, \to \,\,0,04\,mol \to 0,04\,mol
\end{array}\)

Trong dung dịch thu được ta có:

\(\begin{array}{l}
{n_{ZnC{l_2}}} = 0,04\,mol\\
{n_{CuC{l_2}}} = 0,075 - 0,04 = 0,035\,mol
\end{array}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan