Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.46 trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Nhúng thanh kẽm vào 100 ml dung dịch AgNO3 0,1M. Tính khối lượng bạc kim loại được giải phóng và khối lượng kẽm đã chuyển vào dung dịch.

Nhúng thanh kẽm vào 100 ml dung dịch \(AgNO_3\) 0,1M. Tính khối lượng bạc kim loại được giải phóng và khối lượng kẽm đã chuyển vào dung dịch.

Lời giải:

\(n_{AgNO_3}=0,1×0,1=0,01\) (mol)

\(\begin{array}{l}
Zn\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2AgN{O_3} \to Zn{(N{O_3})_2} + 2{\rm{A}}g \downarrow \\
0,005\,\,mol\, \leftarrow \,\,\,\,0,01\,mol \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,01\,mol\\
{m_{Ag}} = 108.0,01 = 1,08\left( g \right)\\
{m_{Zn}} = 65.0,005 = 0,325\left( g \right)
\end{array}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan