Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.55 trang 55 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Một vật khối lượng m1

Một vật khối lượng m1 va chạm trực diện với vật \({m_2} = {{{m_1}} \over 4}\) đang nằm yên . Trước va chạm, vật 1 có vận tốc là v. Sau va chạm hoàn toàn không đàn hồi, cả hai vật chuyển động với cùng vận tốc v’. Tỉ số giữa tổng động năng của hai vật trước và sau va chạm có giá trị nào dưới đây ?

\(\eqalign{  & A.{2 \over 5}{\left( {{v \over {v'}}} \right)^2}  \cr  & B.{4 \over 5}{\left( {{v \over {v'}}} \right)^2}  \cr  & C.{1 \over 4}{\left( {{v \over {v'}}} \right)^2}  \cr  & D.16{\left( {{v \over {v'}}} \right)^2} \cr} \)

Giải:

Chọn đáp án B.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan