Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.58 trang 56 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

Một búa máy có khối lượng M = 400kg

Một búa máy có khối lượng M = 400kg thả tự do từ độ cao 5m xuống, đóng vào một cọc có khối lượng m=100kg trên mặt đất làm cọc lún sâu xuống đất 5 cm. Tìm lực cản của đất (được coi là không đổi ).

Giải:

Vận tốc của búa khi chạm cọc : \(v = \sqrt {2gh} \). Áp dụng định luật bảo toàn  động lượng với va chạm mềm :

\(mv = (M + m)V\), suy ra \(V = {{m\sqrt {2gh} } \over {M + m}}(1)\)

Công của lực cản của đất bằng độ giảm cơ năng của hệ búa-cọc :

\(\left| {Fs} \right| = \Delta {\rm{W}} = {{\left( {M + m} \right){V^2}} \over 2} + (M + m)gs(2)\)

Thay thế (1) vào (2) và biến đổi, sẽ được :

\(\left| F \right| = {{{m^2}gh} \over {(M + m)s}} + (M + m)g\)

Thay số, ta được : \(\left| F \right| = 318500N.\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan